2018. május 24., csütörtök

HÍRVIVŐ

Amikor az érte gyújtott
gyertya az utolsókat pislákolta, a főnix madár feltámadt hamvaiból. Mint a lélek hírvivője tudatta, hogy más dimenzióban folytatódik a távozó útja. Sietnie kellett, mert mire a nap felkelt újra, ismét elhamvad. Ezért amikor
a gyertya kanóca még izzott lángruhát öltve elrepült, hogy teljesítse feladatát.  #istevean

2 megjegyzés: